نام کاربري   تایید رمز عبور

لیست نظرسنجی های در حال برگزاری

  • نظرسنجی های معاونت پژوهش و برنامه ریزی
  • غرفه‌دار محترم، سلام و احترام؛ پرسشنامه حاضر به منظور اخذ نظرات شما در خصوص برگزاري نمايشگاه و ميزان رضايت از خدمات ارائه شده مي‌باشد. لذا پاسخگویی دقیق شما كمك شاياني در ارتقاي کيفيت خدمات خواهد داشت و مبنايي براي برنامه ريزي‌هاي آتي در اين زمينه خواهد بود.
    مشاهده نتایج حجم نمونه: 500 فرم پر شده: 80