نام کاربری   تایید رمز عبور

لیست نظرسنجی های در حال برگزاری

  • نظرسنجی های معاونت پژوهش و برنامه ریزی
  • (مهلت شرکت در نظرسنجی 1398/03/25 الی 1398/04/31)
    شیشسی شسی شس یشسی شس یشس
    مشاهده نتایج حجم نمونه: 674 فرم پر شده: 0
    شهروند گرامي پرسشنامه حاضر به منظور اخذ نظرات شما در خصوص تعالی سازمانی شهرداری در حال انجام است. دستيابي به نتايج دقيق در اين پژوهش مي‌تواند مبناي علمي جهت برنامه‌ريزي‌هاي آتي در حوزه مدیریت شهری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان باشد، از همكاري شما كمال تشكر و قدرداني را داريم.
    مشاهده نتایج حجم نمونه: 1000 فرم پر شده: 5