لیست ارزیابی های در حال برگزاری

 • کاربرگ های معاونت پژوهش و برنامه ریزی
 • (مهلت شرکت در ارزیابی 1399/06/19 الی 1399/10/18)

  همکار گرامي پرسشنامه حاضر به منظور اخذ نظرات شما در خصوص ارتقاء سطح خدمات رفاهی به کارکنان سازمان مدیریت پسماند در حال انجام است. دستيابي به نتايج دقيق در اين پژوهش مي‌تواند مبناي علمي جهت برنامه‌ريزي‌هاي آتي در حوزه اداری و رفاهی به همکاران باشد، از همكاري شما كمال تشكر و قدرداني را داريم

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 150 فرم پر شده: 24
  (مهلت شرکت در ارزیابی 1398/12/07 الی 1399/09/30)

  مشتریان گرامی این نظر سنجی به منظور ارزیابی و ارتقای کیفی محصولات تولید شده توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از جمله کمپوست می باشد. و دسترسی به اطلاعات دقیق، مبنای علمی برنامه ریزی های آتی جهت بهبود کیفیت خدمات و محصول ارائه شده می باشد. از همکاری شما متشکریم

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 500 فرم پر شده: 10
  (مهلت شرکت در ارزیابی 1399/03/15 الی 1400/02/23)


  مشاهده نتایج حجم نمونه: 500 فرم پر شده: 12