نام کاربری   تایید رمز عبور

 بسمه تعالی

از مهمترین ارکان موفقیت هر سازمان ​اخذ نظرات سهم داران​ است و شناخت نیازها و کمبودهای ذینفعان نقش کلیدی در تصمیم گیری های سازمانی دارد. به این منظور ​سامانه حاضر در راستای جاری‌سازی نظام تعالی سازمانی در شهرداری اصفهان جهت ​شناخت و تحلیل ​نظر ذینفعان در ابعاد مختلف طراحی شده است و بی شک از نتایج آن برای تعیین اولویت ها و برنامه های آتی شهرداری اصفهان در حیطه ​مختلف استفاده خواهد شد. پیشاپیش از همکاری شما برای تکمیل پرسشنامه تشکر و قدردانی می گردد. 

علیرضا صادقیان
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

 

 

برای شرکت در نظرسنجی به قسمت ​زیر (نظرسنجی های ​درحال برگزاری)  ​مراجعه کنید.  

برای نمایش بهتر اطلاعات فرم توصیه می شود که از مرورگر اینترنت اکسپلورر 9 و بالا تر و یا از Firefox  یا Chrome​ استفاده نمایید.

لیست نظرسنجی های در حال برگزاری

  • نظرسنجی های معاونت پژوهش و برنامه ریزی
  • شهروند گرامي پرسشنامه حاضر به منظور اخذ نظرات شما در خصوص تعالی سازمانی شهرداری در حال انجام است. دستيابي به نتايج دقيق در اين پژوهش مي‌تواند مبناي علمي جهت برنامه‌ريزي‌هاي آتي در حوزه مدیریت شهری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان باشد، از همكاري شما كمال تشكر و قدرداني را داريم.
    مشاهده نتایج حجم نمونه: 1000 فرم پر شده: 9